Instalacje OZE w Gminie Łomazy
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym i kotłom na biomasę.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory i kotły zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary i kotły Ilość podgrzanej wody
20 0C 330169.5 kWh 14,183,892.60 litrów
30 0C 330169.5 kWh 9,455,928.40 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostanie: 233 instalacji solarnych, 22 kotły na biomasę i 111 instalacji fotowoltaicznych.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 25.18 %.