Instalacje OZE w Gminie Łomazy

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory i kotły zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.